0541 521 23 23

Diyanet İşleri Başkanlığı Umreci ve Acenta haklarının korunması amacıyla, taraflar arasında “Umre Sözleşmesi” yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Umre yolcuları ile yolculuk öncesinde yapılan “Umre Sözleşmesi” Örneği :

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ‘NIN DENETİ VE GÖZETİMİ ALTINDA …………. YILINDA    UMRE SEYEHATİ DÜZENLENMESİNE İZİN VERİLEN BEYDA BİR TURİZM SEYAHAT ACENTASI İLE UMREYE GÖTÜRECEĞİ KİŞİ/KİŞİLER ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞME

ACENTANIN ;
Adresi                                    : 

UMRECİNİN  Adı Soyadı      :  ……………………………………………………………………………………………………………..
Tc Kimlik No                          :  ………………………………………………………………………………………………………………
Beraberindekiler                    :  ………………………………………………………………………………………………………………
Adres/Tel                               : …………………………….………………………………………………………………………………..

Umrecinin Tercih Ettiği Organizasyon Tipi:

1.Normal Tip
Mekke’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı…….…………………………/………….Metre
Medine’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı………………………………/………….Metre
2.Ekonomik Tip
Mekke’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı…….…………………………/………….Metre
Medine’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı………………………………/………….Metre
3.Otel Tip
Mekke’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı…….…………………………/………….Metre
Medine’de İkamet Edilecek Bina/Otelin İsmi ve Hareme Uzaklığı………………………………/………….Metre

1.Diyanet İşleri Başkanlığının Denetim ve Gözetimi altında umre seyahati düzenlemesine izin verilen Beyda Bir Turizm Seyahat Acentasının Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalamış olduğu umre sözleşmesini karşılıklı olarak okuduk.
2.Söz konusu sözleşmede belirtilen tüm şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ……./.……/………..  ……./……./…………  tarihleri arasında yukarıda organizasyon kategorisi belirtilen …………………. Tip umre için ……………… USD/TL/SAR karşılığında anlaşılmış ve bu sözleşme imzalanmıştır.
3.Teminat mektupları, teminat olarak alınan nakit para ile sigorta poliçeleri, turun bitiminden 20 gün sonra turu düzenleyen acentaya iade edileceğinden, umrecinin umre turu ile ilgili şikayetini turun bitiminden en fazla 15 gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının evrak kayıtlarına girecek şekilde yapması veya Başkanlık dışında herhangi bir kuruma şikayette bulundu ise bu durumu Diyanet İşleri Başkanlığına turun bitiminden en fazla 15 gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
4.Teminatın, nakit para ve sigorta poliçelerinin iadesinden sonra yapılacak şikâyetler üzerine, soruşturma sonucundan hazırlanan raporların kurulda görüşüldükten sonra acentanın kusurlu bulunması halinde de müştekilerin mağduriyeti acentaca giderilecektir.
5.Umreci, Suudi Arabistan’ın iklim şartlarını da dikkate alarak kendi imkânları ile temin edeceği uygun kıyafetler giyecektir.
6.Yurtdışı çıkış harçları ve pasaport giderleri umreci tarafından ödenecektir.
7.Umreci, umre gidiş tarihinden önce herhangi bir nedenle yolculuk yapmaktan vazgeçtiği takdirde; yolcu adına herhangi bir masraf yapılmamışsa, ödemiş olduğu ücretin tamamı yolcuya iade edilecektir.
8. Umreci, umre gidiş tarihinden önce herhangi bir nedenle yolculuk yapmaktan vazgeçtiği takdirde; yolcu adına yapılmış olan masraflar (vize, uçak bileti, DİB Kartı, Otel vb.) yolcunun ödemiş olduğu miktardan kesilerek iade edilecektir.
9.Yolcu umreye gitmekten vazgeçtiği tarihte henüz bir ödeme yapmamış ise yolcu adına yapılmış olan masrafları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
10.Beyda Bir Turizm broşürde yer alan otelleri aynı kalitede olmak üzere değiştirme hakkına sahiptir.
11.Broşürde yer alan yolculuk tarihleri, hava yollarının müsaitliğine göre farklılık gösterebilir.
12.İhtilaf halinde Eskişehir mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir.

UMRECİNİN VE YA VEKİLİNİN                                                                                  ACENTA YETKİLİSİNİN

Adı         :                                                                                                                            Adı         :
Soyadı  :                                                                                                                            Soyadı  :
Tarih     :                                                                                                                            Tarih     :
İmza      :                                                                                                                            İmza      :